Radca prawny Marta kosowicz | radca prawny Magdalena Piechota-Młot

Kancelaria
radców Prawnych

Nasze specjalizacje

Kredyty frankowe

Większość umów powiązanych z walutą obcą zawiera w swej treści postanowienia niedozwolone (abuzywne) skutkujące nieważnością Umowy.

Kredyty złotówkowe

Banki w stosowanych przez siebie wzorcach umownych posługiwały się niedozwolonymi postanowieniami umownymi odnoszącymi się w swej treści do wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Sankcja kredytu darmowego

Wadliwość umowy skutkuje tym, że konsument zwraca wyłącznie pożyczoną kwotę (kapitał), bez kosztów i odsetek.

Spory windykacyjne

Pomioty tj. banki, firmy windykacyjne lub firmy pożyczkowe wykorzystują swoją silniejszą pozycję wobec konsumenta poprzez obciążanie go kosztami wyższymi niż maksymalne wynikające z ustawy.

Prawo pracy

Przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania, wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz sporządzaniu umów cywilnoprawnych i o pracę.

Obsługa korporacyjna

Świadczenia usług doradztwa oraz przygotowania dokumentów do założenia spółek, a także ich rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

O nas

Kluczową specjalizacją Kancelarii jest reprezentowanie kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów złotówkowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR, kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (CHF, EUR, USD) oraz kredytów/pożyczek gotówkowych gdzie możliwe jest zastosowanie sankcji kredytu darmowego. 

Prowadzimy postępowania sądowe na terenie całej Polski, w których dążymy do ustalenia nieważności umów kredytowych złotówkowych i powiązanych z walutą obcą, lub ewentualnie ich „odwiborowania”, „odfrankowienia”, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul umownych dotyczących zmiennego oprocentowania lub klauzul indeksacyjnych. W sprawach z obszaru SKD żądamy, w imieniu naszych Klientów, zwrotu wszystkich kosztów (w tym odsetek), poniesionych w związku z realizacją umowy.

N

wiedza i doświadczenie

N

indywidulane podeście do Klienta

N

skuteczność i profesjonalizm

N

zaangażowanie i efektywność

Jak działamy?

W ramach świadczenia usług podejmujemy poniższe czynności:

Analiza umowy kredytowej

Analiza i weryfikacja umowy pod kątem niedozwolonych postanowień umownych i wskazanie możliwych działań

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Wysłanie reklamacji do banku i zgłoszenie zastrzeżenia w przedmiocie niedozwolonych postanowień umownych, w przypadku woli Klienta zawarcie ugody z bankiem i uniknięcie drogi sądowej.

REPREZENTACJA PRZEZ SĄDEM

Reprezentujemy Klienta w postepowaniu sądowym, aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

DORADZTWO I WSPARCIE PO PROCESIE SĄDOWYM

Oferujemy wsparcie po zakończonym postępowaniu sądowym.

Nasza kancelaria w mediach

Bank oddał WIBOR walkowerem

Bank oddał WIBOR walkowerem

Pierwszy wyrok kwestionujący WIBOR zapadł w trybie zaocznym ze względu na fakt, że bank nie odpowiedział na pozew. Z...

Aktualności