Radca prawny Marta kosowicz | radca prawny Magdalena Piechota-Młot

Kancelaria Prawna Wrocław

 

Nasze specjalizacje

Kredyty frankowe

Większość umów powiązanych z walutą obcą zawiera w swej treści postanowienia niedozwolone (abuzywne) skutkujące nieważnością Umowy.

Kredyty złotówkowe

Banki w stosowanych przez siebie wzorcach umownych posługiwały się niedozwolonymi postanowieniami umownymi odnoszącymi się w swej treści do wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Sankcja kredytu darmowego

Wadliwość umowy skutkuje tym, że konsument zwraca wyłącznie pożyczoną kwotę (kapitał), bez kosztów i odsetek.

Spory windykacyjne

Pomioty tj. banki, firmy windykacyjne lub firmy pożyczkowe wykorzystują swoją silniejszą pozycję wobec konsumenta poprzez obciążanie go kosztami wyższymi niż maksymalne wynikające z ustawy.

Prawo pracy

Przygotowywanie oraz opiniowanie regulaminów pracy i wynagradzania, wytycznych w zakresie ochrony danych osobowych oraz sporządzaniu umów cywilnoprawnych i o pracę.

Obsługa korporacyjna

Świadczenia usług doradztwa oraz przygotowania dokumentów do założenia spółek, a także ich rejestracji oraz zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

O nas

Kluczową specjalizacją Kancelarii jest reprezentowanie kredytobiorców w sprawach dotyczących kredytów złotówkowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR, kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych (CHF, EUR, USD) oraz kredytów/pożyczek gotówkowych gdzie możliwe jest zastosowanie sankcji kredytu darmowego. 

Prowadzimy postępowania sądowe na terenie całej Polski, w których dążymy do ustalenia nieważności umów kredytowych złotówkowych i powiązanych z walutą obcą, lub ewentualnie ich „odwiborowania”, „odfrankowienia”, czyli usunięcia niedozwolonych klauzul umownych dotyczących zmiennego oprocentowania lub klauzul indeksacyjnych. W sprawach z obszaru SKD żądamy, w imieniu naszych Klientów, zwrotu wszystkich kosztów (w tym odsetek), poniesionych w związku z realizacją umowy.

N

wiedza i doświadczenie

N

indywidulane podeście do Klienta

N

skuteczność i profesjonalizm

N

zaangażowanie i efektywność

W sporze z instytucją finansową konsumentowi nader często przypada z góry przegrana pozycja. Tymczasem doświadczenie naszej Kancelarii dowodzi, że w wielu sprawach racja leży właśnie po stronie konsumenta, co wynika przede wszystkim z niezgodności umów kredytowych z obowiązującymi przepisami i zawartych w nich klauzul abuzywnych.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych oferuje kompleksową obsługę i rzetelne porady prawne w kwestiach związanych z:

  • kredytami frankowymi,
  • sankcją kredytu darmowego,
  • prawem pracy,
  • kredytami powiązanymi z WIBOR,
  • sporami windykacyjnymi

Nie dopuszczamy do sytuacji, w której instytucje finansowe – banki i firmy pożyczkowe – lub firmy windykacyjne, wykorzystywałyby swoją silniejszą pozycję wobec konsumenta i obciążały go nienależnymi kosztami.

Porada Prawna – Wrocław i okolice

Jako Radcowie Prawni usługi kierujemy do klientów z Wrocławia, jednocześnie zapewniając fachową i rzetelną pomoc klientom z terenu całego kraju. Pozostajemy do Twojej dyspozycji zarówno w sytuacjach, w których potrzebna jest porada prawna, jak i wymagana konkretna pomoc:

  • analiza umowy kredytu frankowego
  • ocena postanowień umownych odnoszących się do wskaźnika referencyjnego WIBOR,
  • ocena zasadności odwołania się do sankcji kredytu darmowego,
  • w zakresie reprezentacji przed sądami i urzędami.

Fachowa porada prawna bardzo często stanowi punkt zwrotny w danej sprawie. Na jej podstawie Konsument może ocenić zasadność dochodzenia swoich racji przed sądem, jak i siłę swojego stanowiska w trakcie negocjacji. To daje solidne podstawy do podejmowania przemyślanych kroków prawnych zmierzających do osiągnięcia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia sprawy.

Radca Prawny Wrocław: Dlaczego Warto Nam Zaufać?

Nasza Kancelaria działa w oparciu wiedzę i bogate doświadczenie, co pozwala nam na rzetelną analizę przedstawionych dokumentów i ocenę danej sprawy. Klientom zapewniamy indywidualne podejście, personalizowane doradztwo i pełne zaangażowanie naszego Zespołu, co gwarantuje, że każda sprawa jest przez nas traktowana z największą starannością.

Działamy na terenie Wrocławia i pozostałych miast w kraju. Oferujemy transparentne warunki współpracy. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu.

Jak działamy?

W ramach świadczenia usług podejmujemy poniższe czynności:

Analiza umowy kredytowej

Analiza i weryfikacja umowy pod kątem niedozwolonych postanowień umownych i wskazanie możliwych działań

NEGOCJACJE Z BANKIEM

Wysłanie reklamacji do banku i zgłoszenie zastrzeżenia w przedmiocie niedozwolonych postanowień umownych, w przypadku woli Klienta zawarcie ugody z bankiem i uniknięcie drogi sądowej.

REPREZENTACJA PRZEZ SĄDEM

Reprezentujemy Klienta w postepowaniu sądowym, aż do uzyskania prawomocnego wyroku.

DORADZTWO I WSPARCIE PO PROCESIE SĄDOWYM

Oferujemy wsparcie po zakończonym postępowaniu sądowym.

Nasza kancelaria w mediach

Bank oddał WIBOR walkowerem

Bank oddał WIBOR walkowerem

Pierwszy wyrok kwestionujący WIBOR zapadł w trybie zaocznym ze względu na fakt, że bank nie odpowiedział na pozew. Z...

Aktualności