Co to jest WIBOR®? Co oznacza WIBOR® dla konsumentów planujących zaciągnięcie kredytu hipotecznego? Wskaźnik WIBOR® służy bankom do ustalania oprocentowania kredytów i pożyczek. O tym, ile wynosi WIBOR® decyduje Rada Polityki Pieniężnej działająca przy Narodowym Banku Polskim.

Odpowiadając na pytanie, co oznacza WIBOR® musimy zaznaczyć, że wraz końcem 2027r. wskaźnik ten zostanie zastąpiony przez WIRON. Zmiany te będą wprowadzane sukcesywnie do oferty banków, w wyniku czego możemy spotkać się z sytuacją, w której dla pewnych produktów finansowych wciąż będzie obowiązywała stawka referencyjna WIBOR®, podczas gdy dla innych wiążący będzie już WIRON.

WIBOR®: Co to?

Planując zaciągnięcie kredytu warto wiedzieć, co to jest WIBOR® w banku i jak wpływa na wysokość miesięcznej raty. WIBOR® (Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka procentowa, po której banki oferują sobie nawzajem depozyty na polskim rynku międzybankowym. Jest to kluczowy wskaźnik dla gospodarki, ponieważ od jego wartości zależą koszty kredytów, w tym kredytów hipotecznych, które są szczególnie ważne dla przeciętnych konsumentów. Na czym polega relacja WIBOR® a kredyt hipoteczny?

WIBOR® określa, ile banki płacą za pożyczanie sobie nawzajem środków pieniężnych, co bezpośrednio wpływa na to, ile kosztować będzie klientów tych banków zaciągnięcie pożyczki.

WIBOR®: Kto ustala? Od czego zależy?

Od czego zależy WIBOR®? Stawki WIBOR® są wyznaczane za pomocą metody kaskadowego przetwarzania danych. Oto jak wygląda ten proces:

Na pierwszym etapie kaskady, banki z grupy uczestniczącej w panelu WIBOR® (w tym Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Citi Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., BNP Paribas, Deutsche Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP oraz Santander Bank Polska) sprawdzają oprocentowanie stosowane w transakcjach depozytowych przeprowadzanych między sobą, które najczęściej są jednodniowe (tzw. transakcje ON).

Jeśli dane z rynku międzybankowego są niedostępne, banki mogą bazować na transakcjach wykonanych z innymi dużymi instytucjami finansowymi, które nie są częścią panelu WIBOR®. To stanowi drugi poziom kaskady.

W sytuacji braku danych z pierwszego etapu, banki korzystają z informacji dostępnych na drugim etapie. Jeśli i tutaj danych brakuje, banki mogą sięgnąć po ocenę ekspercką. W tym celu tworzą specjalny model statystyczny i ekonometryczny, który na podstawie analizy danych rynkowych pozwala przygotować szacunki eksperckie. Wynik tych szacunków, w formie wiążącego kwotowania, jest następnie przekazywany do administratora stawki WIBOR®, czyli GPW Benchmark SA.

Dlaczego WIBOR® rośnie?

Wzrost stawek WIBOR® może być spowodowany kilkoma czynnikami, które są związane z ogólnymi warunkami ekonomicznymi oraz specyficzną sytuacją na rynku finansowym. Obejmują one:

  • politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego (NBP) – gdy NBP podnosi stopy procentowe w odpowiedzi na inflację lub inne czynniki makroekonomiczne, stawki WIBOR® zazwyczaj iść w górę,
  • oczekiwania inflacyjne,
  • zmiany w zakresie wzrostu podaży i popytu na rynku pieniężnym – wzrost popytu na kapitał ze strony banków lub spadek podaży kapitału może prowadzić do wzrostu stawek WIBOR®,
  • ogólny stan gospodarki.

WIBOR® a kredyt hipoteczny?

WIBOR® jest podstawowym wskaźnikiem dla oprocentowania kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Oznacza to, że jego wartość w sposób bezpośredni wpływa na wysokość rat kredytów hipotecznych, co ma znaczące implikacje dla gospodarstw domowych oraz całej gospodarki.

Stawka referencyjna WIBOR® jest wykorzystywana przez banki jako pewnego rodzaju baza, do której instytucje finansowe dodają swoją marżę, aby ustalić ostateczną stawkę oprocentowania kredytu. Na przykład, jeśli WIBOR® 3M wynosi 2%, a marża banku wynosi 1.5%, oprocentowanie kredytu wyniesie 3.5%. Gdy stawka WIBOR® wzrasta, automatycznie wzrasta również oprocentowanie kredytów hipotecznych, co prowadzi do wyższych miesięcznych rat.

Jak obliczyć ratę kredytu po zmianie WIBOR®?

Obliczenie raty kredytu po zmianie stawki WIBOR® wymaga zrozumienia tego, jak zmiana tej stawki wpływa na całkowite oprocentowanie kredytu.Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się zwykle z dwóch elementów:

  • stawki WIBOR®,
  • marży banku.

Całkowite oprocentowanie kredytu to suma tych dwóch składników. Żeby obliczyć ratę kredytu po zmianie stawki WIBOR® musisz znać aktualną wysokość stawki referencyjnej, która zostanie zastosowana do Twojego kredytu. Ta informacja jest zazwyczaj dostępna na stronach internetowych banków lub w wiadomościach finansowych. Nową stawkę należy dodać do marży banku. Jeśli nowa stawka WIBOR 3M wynosi 2%, a marża banku pozostaje na poziomie 2%, nowe oprocentowanie kredytu wyniesie 4%.

Warto przy tym pamiętać, że banki mogą również stosować różne formuły do obliczania rat, dlatego wyniki mogą się nieznacznie różnić. Warto też sprawdzić, czy bank nie stosuje minimalnej marży kredytowej lub innych opłat, które mogą wpłynąć na ostateczne obliczenie raty i jej wysokość.

Jak zmniejszyć wpływ WIBOR® na swoje finanse?

Wielu konsumentów zastanawia się nad tym, co zrobić, żeby stawka referencyjna WIBOR® nie wpływała negatywnie na ich finanse osobiste. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zabezpieczenie się przed wzrostem stawki WIBOR® jest wybór kredytu z oprocentowaniem stałym zamiast zmiennego. Kredyty ze stałym oprocentowaniem gwarantują, że stawka procentowa (a tym samym wysokość rat) nie zmieni się przez cały okres trwania umowy kredytowej, bez względu na zmiany na rynku finansowym. Oczywiście takie rozwiązanie ma także swoje wady. Za komfort stabilności miesięcznych wydatków możemy być zmuszeni zapłacić więcej, i to dosłownie. Banki biorą pod uwagę ryzyko przyszłych zmian stawek rynkowych obliczając stałe stopu procentowe dla kredytów, w związku z czym są one początkowo wyższe niż zmienne. Ponadto, stałe stopy nie reagują na spadek wartości WIBOR®.

Po więcej porad dotyczących zmniejszenia wpływu WIBOR® na finanse lub pomoc w rozwiązaniu problemów wynikających z podpisanej umowy kredytowej zapraszamy do naszej Kancelarii Radców Prawnych.