Radca prawny Marta kosowicz | radca prawny Magdalena Piechota-Młot

Sankcja kredytu
darmowego

Kancelaria Radców Prawnych

Sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego to termin używany głównie w kontekście kredytów konsumenckich. Co do zasady sankcji kredytu darmowego nie podlega kredyt hipoteczny. Sankcja służy ochronie praw konsumentów i może zostać uruchomiona wówczas, gdy umowa kredytowa nie spełnia określonych przez prawo wymogów formalnych.

Sankcje kredytu darmowego znajdują zastosowanie w sytuacjach, w których umowa kredytowa:

  • nie zawiera wszystkich wymaganych przez prawo informacji,
  • zawiera informacje przekazane w sposób niezrozumiały dla konsumenta.

Zastosowanie sankcji polega na tym, że kredytobiorca zobowiązany jest jedynie do zwrotu pożyczonej kwoty bez odsetek i dodatkowych kosztów. W praktyce samodzielne wdrożenie sankcji może się okazać bardzo trudne, ponieważ banki uznają swoje umowy za poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Dlatego analizę umowy kredytowej i obsługę sprawy warto powierzyć doświadczonej Kancelarii Prawnej.

Sankcja Kredytu Darmowego Kancelaria

Nasza Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze spraw wynikających z zastosowania sankcji kredytu darmowego. Obsługujemy sprawy na każdym etapie:
zapewniamy kompleksową analizę umowy kredytowej i dostarczonych przez Klienta materiałów dowodowych,

  • pomagamy w przygotowaniu oświadczenia do złożenia w banku,
  • reprezentujemy Klienta w negocjacjach z bankiem lub inną instytucją finansową,
  • reprezentujemy Klienta przed sądem.

Dlaczego Warto Nam Zaufać?

Co do zasady korzystanie z sankcji kredytu darmowego powinno być bardzo proste. Niestety w praktyce takie nie jest. Banki i instytucje finansowe niechętnie przyznają, że ich umowy są obarczone wadami prawnymi, które upoważniają konsumenta do skorzystania z sankcji. To powoduje szereg trudności i nierzadko sprowadza sprawę na tory postępowania sądowego

Doskonale rozumiemy jak irytujące może być postępowanie banku, dlatego oferujemy indywidualne podejście do każdej zgłaszanej sprawy. Współpracę z Klientem rozpoczynamy od gruntownej analizy umowy oraz korespondencji z bankiem i innych przedłożonych dokumentów. Na tej podstawie wskazujemy kroki prawne, które pozwolą na satysfakcjonujące dla Klienta rozstrzygnięcie sprawy.

Warunki do spełnienia

Sankcja kredytu darmowego – warunki

Aby możliwe było skorzystanie z tzw. sankcji kredytu darmowego, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

N

Umowa kredytowa powinna zawierać wady określone w ustawie o kredycie konsumenckim

N

Kwota kredytu nie może przekroczyć 255 500 złotych

N

Umowa została zawarta po 18 grudnia 2011 roku

N

Kredyt nie był powiązany z działalnością gospodarczą

N

Zabezpieczeniem pożyczki/kredytu nie była nieruchomość

Spłacenie kredytu w całości nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń. Warunkiem jest, aby rozliczenie kredytu nastąpiło maksymalnie na rok przed wytoczeniem powództwa.

Najczęstsze błędy w umowach

najczęstsze błędy w umowach

Sankcja kredytu darmowego ma zastosowanie jedynie w przypadku naruszeń prawa przez kredytodawcę. Przykładowe uchybienia, które pozwalają na skorzystanie z sankcji kredytu darmowego to:

N

Błędna kwota rzeczywistej stopy oprocentowania (RRSO) i całkowitej kwoty do zapłaty

N

Nieprawidłowa kwota całkowitej kwoty kredytu

N

Określenie zasad i terminów spłat kredytu w sposób nieprawidłowy

N

Błędne określenie w umowie terminu, sposobu i skutków odstąpienia konsumenta od umowy

N

Nieprawidłowe określenie stopy oprocentowania kredytu, warunków stosowania i procedury zmiany tej stopy

Gwarantujemy

Sankcja kredytu darmowego – Kancelaria Radców Prawnych

W przypadku podjęcia z nami współpracy, gwarantujemy:

N

Bezpłatną analizę Umowy

N

Przedstawienie korzyści wynikających z zastosowania tzw. sankcji kredytu darmowego

N

Przygotowanie oświadczenia do banku

N

Reprezentowanie przed sądem

Jeśli posiadasz kredyt lub pożyczkę i chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa zawiera wady określone w ustawie o kredycie konsumenckim, skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu. Prześlij umowę do analizy.