Radca prawny Marta kosowicz | radca prawny Magdalena Piechota-Młot

Spory windykacyjne

Kancelaria Radców Prawnych

Postępowanie Windykacyjne

Postępowanie windykacyjne to proces prawny mający na celu odzyskanie długów od dłużników, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań finansowych. Jest to zazwyczaj zorganizowana i formalna procedura, którą prowadzą uprawnione do tego podmioty, takie jak firmy windykacyjne, banki, lub inne instytucje finansowe. Zdarza się jednak, że w ramach postępowania windykacyjnego firmy wykorzystują swoją silną pozycję względem konsumentów i podejmują działania zmierzające do osiągnięcia jak największego zysku kosztem dłużnika. W takich sytuacjach, jak również podczas negocjacji dotyczących warunków spłaty zadłużenia nieoceniona okazuje się pomoc prawna radcy prawnego lub wyspecjalizowanej kancelarii.

Kancelaria Prawna: Windykacja

Nasza Kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu interesów osób, wobec których z różnych względów toczy się postępowanie windykacyjne. Naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie, że osoby te nie będą ofiarami dodatkowych nadużyć ze strony instytucji i firm windykacyjnych.

Radca Prawny: Co zrobić, kiedy grozi nam windykacja

Grozi Ci windykacja? Istnieje kilka działań, które możesz podjąć, aby odpowiednio zareagować na tę sytuację i tym samym oszczędzić sobie stresu i niepotrzebnych kosztów. Ważną rolę w tym procesie odgrywa Radca Prawny, który pomoże Ci na każdym kroku postępowania:

  • dokona dokładnej weryfikacja zobowiązania i sprawdzi, czy dług, którego dotyczy windykacja faktycznie istnieje (zdarza się, że windykacja prowadzona przez prywatne podmioty dotyczy nieaktualnych lub nawet nieistniejących długów),
  • nawiąże dialog z wierzycielem lub firmą windykacyjną w celu negocjacji warunków spłaty (Komunikacja może pomóc w uniknięciu dalszych nieprzyjemności i kosztów związanych z procesem windykacyjnym.),
  • dopilnuje, żeby firma windykacyjna nie wymagała od Ciebie spłaty wyższej kwoty niż kwota zadłużenia z należnymi odsetkami.

Osoby zainteresowane poradą prawną zachęcamy do kontaktu. Windykacja nie musi być stresującym procesem. Nasza Kancelaria dopilnuje, żeby spłata zadłużenia przebiegła na polubownych warunkach w atmosferze dialogu.

Etapy sporu

Etapy sporu

Sprawy możemy podzielić na trzy etapy:

N

Etap polubowny

Podjęcie działań pozasądowych w celu osiągnięcia porozumienia z wierzycielami i stworzenia jak najkorzystniejszych dla Klienta warunków ugody.

N

Etap sądowy

Podejmowanie środków prawnych w celu ochrony interesów klienta w jak największym stopniu w postępowaniu sądowym, w tym reprezentacja przed sądem, sporządzanie pism procesowych.

N

Etap egzekucyjny

Monitorowanie i kontrolowanie prawidłowości transakcji dokonywanych przez komorników sądowych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych, również sporządzanie skarg na czynności komornika i  wytaczanie powództw przeciwegzekucyjnych.

Gwarantujemy

Gwarantujemy

W przypadku podjęcia z nami współpracy, gwarantujemy:

N

Indywidualne podejście do Klienta

N

Przygotowanie pism przez profesjonalnego pełnomocnika

N

Reprezentacja i wsparcie na każdym etapie postępowania

Zapraszamy do kontaktu. Prześlij dokumenty do analizy.