Radca prawny Marta kosowicz | radca prawny Magdalena Piechota-Młot

WIBOR – KREDYTY ZŁOTÓWKOWE

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria WIBOR

Drastyczny wzrost stóp procentowych i wynikający z niego wzrost raty kredytów spowodował, że z większą uwagą pochylamy się nad umowami kredytów hipotecznych i odniesieniami do wskaźnika WIBOR. Sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego może bowiem wykazać nieprawidłowości, które stanowią podstawę do:

  • uzyskania kredytu bez WIBOR-u i obniżenia wysokości rat,
  • unieważnienia umowy i rozliczenia wyłącznie otrzymanego na początku kapitału

Sprawdzenie umowy kredytowej wymaga odpowiedniej wiedzy i kompetencji, dlatego na tym etapie warto skorzystać z pomocy eksperta. Prawnik od kredytów hipotecznych przeanalizuje umowę, a następnie przedstawi możliwe do podjęcia kroki prawne. Współpraca z doświadczoną Kancelarią jest w tym przypadku bardzo ważna, ponieważ unieważnienie WIBOR jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, a co za tym idzie kierunek orzecznictwa w sprawach o WIBOR dopiero się kształtuje i nie jest tak oczywisty, jak w przypadku kredytów frankowych.

WIBOR: Analiza Umów Kredytowych

Dotychczasowa analiza umów kredytowych, w tym umów kredytów hipotecznych dowiodła, że banki posługiwały się w stosowanych przez siebie wzorcach umów niedozwolonymi postanowieniami w zakresie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Zapisy te dają podstawę do unieważnienia. Unieważnienie w tym przypadku może dotyczyć:

  • umowy kredytowej (w takiej sytuacji kredytobiorca zwraca wyłącznie kwotę otrzymanego na początku kapitału, bez odsetek i innych opłat),
  • usunięcia WIBOR z umowy ( w takiej sytuacji wysokość zobowiązania jest ponownie przeliczana, co skutkuje obniżeniem wysokości miesięcznej raty kredytu).

Kancelaria WIBOR: Dlaczego Warto Nam Zaufać?

Specjalizujemy się w obszarze kredytów złotówkowych, w szczególności w kwestiach związanych z WIBOR. Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie i reprezentacji klientów w sprawach dotyczących niewłaściwego stosowania stawek WIBOR przez banki.

Regularnie śledzimy zmiany w przepisach i orzecznictwie, dzięki czemu możemy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, które niesie rynek finansowy. Nasza wiedza pozwala nam na efektywne negocjacje z bankami oraz reprezentowanie klientów przed sądami. Jeśli interesuje Cię sprawdzenie umowy kredytu hipotecznego pod kątem niedozwolonych zapisów lub potrzebujesz doradztwa w innych kwestiach związanych z kredytem złotówkowym, zapraszamy do kontaktu.

Błędy w umowach

Błędy w umowach

Najczęstsze błędy występujące w umowach:

N

Nietransparentność stawki referencyjnej WIBOR i możliwości manipulacji tą stawką przez banki

Postanowienia umowy kredytu dotyczące zmiennego oprocentowania opartego na WIBOR nie odzwierciedlają przepisów ustawowych bądź wykonawczych w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13/EWG i podlegają kontroli pod kątem abuzywności.

N

Zmiana stopy oprocentowania kredytu pozostawiona jest swobodnej ocenie banku

Warunki zmiany stopy oprocentowania powinny być dokładnie określone w umowie i zależeć od zaistnienia konkretnych przesłanek.

N

Naruszenie przez banki ciążących na nich obowiązków informacyjnych

W większości przypadków informacja o ryzyku była zawarta w Umowie a Banki ograniczały się jedynie do wzmianki o istnieniu ryzyka.

N

Brak realnej możliwości negocjowania umowy przez Klientów

Większość umów kredytowych opierała się na z góry ustalonym wzorze przez bank a kredytobiorca mógł go zaakceptować lub nie podpisać umowy.

Gwarantujemy

Gwarantujemy

W przypadku podjęcia z nami współpracy, gwarantujemy:

N

Indywidualne podejście do Klienta

N

Przygotowanie pozwu przez profesjonalnego pełnomocnika

N

Reprezentacja i wsparcie przez sądem na każdym etapie postępowania

Jeśli posiadasz kredyt złotówkowy i chcesz wiedzieć, czy Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne lub zastanawiasz się nad złożeniem pozwu, to nasza Kancelaria udzieli Ci porady prawnej i przedstawi najlepsze na Ciebie rozwiązanie. Zajmujemy się również sankcjami kredytu darmowego.

Zapraszamy do kontaktu. Prześlij umowę do analizy.