Głównym celem uchwalonej nowelizacji ustawy jestwdrożenie rozwiązań pozwalających na sprawne prowadzenie postępowania cywilnego, w tym w szczególności uproszczenie obowiązujących procedur, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom dochodzenia swoich praw na drodze sądowej oraz wprowadzenie innych zmian o charakterze porządkującym.

Chodzi o ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Do najważniejszych zmian dla kredytobiorców występujących przeciwko bankom należą:

  • podniesienie wartości przedmiotu sporu określającej właściwość rzeczową sądu okręgowego z 75 000 zł do 100 000 zł (art. 17 pkt 4 k.p.c.);
  • zobowiązanie sądu do orzekania z urzędu o obowiązku zapłaty odsetek (art. 98 par. 1(1) k.p.c.).

Jednak najważniejszą zmianą dla frankowiczów, jest przymus składania pozwu zgodnie z miejscem zamieszkania frankowicza. Obecnie każdy kredytobiorca może złożyć pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, z uwagi na właściwość miejscową sądu zgodnie z siedzibą banku.

Zmiana będzie dotyczyła tylko nowych pozwów, czyli tych, które zostaną złożone do sądu po wejściu nowelizacji.