Pierwszy w Polsce wyrok eliminujący WIBOR z umowy

Pierwszy w Polsce wyrok eliminujący WIBOR z umowy

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał pierwszy w Polsce wyrok, zgodnie z którym Kredytobiorcy zwracają bankowi kredyt z oprocentowaniem równym stałej marży określonej w Umowie – wyeliminowanie stawki WIBOR z Umowy. Dodatkowo, Sąd zasądził od banku na rzecz...