28 lutego 2023 r. Sąd Rejonowy we Wrześni, w sprawie jednego z Klientów Kancelarii, wydał postanowienie o zabezpieczeniu. Sąd uwzględnił nasz wniosek w całości.
Zgodnie z postanowieniem Klienci przez czas trwania sprawy w sądzie mogą spłacać raty, na które składa się wyłącznie kapitał i marża banku.

Zabezpieczenie powództwa to forma ochrony interesów powoda w czasie trwania postępowania sądowego. Sąd może uregulować prawa i obowiązki stron spornego stosunku prawnego do czasu wydania rozstrzygnięcia.