Zmiany w postępowaniu cywilnym

Głównym celem uchwalonej nowelizacji ustawy jestwdrożenie rozwiązań pozwalających na sprawne prowadzenie postępowania cywilnego, w tym w szczególności uproszczenie obowiązujących procedur, ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem, ułatwienie konsumentom...